THNP - ekstremni uvijeti

Stislo ga na minus 5, vjetar 110 km/sat, snijega 70 cm... Policijska pratnja naprijed, policijska pratnja otraga, a on u grmlju... Samo jedan od duhovitih trenutaka Earth Runa.