Ekologija: Ekologija

Prenosimo sa cccp.com.hr
OBAVIJEST o JAVNOJ RASPRAVI

OBAVIJEST o JAVNOJ RASPRAVI o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-aJavna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 30. listopada i trajat će do 28. studenoga 2017. godine.

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu:

 

No comments