Eko izlog: Hrana

GMO, Genetski modificirani organizam

GMO (genetski modificirani organizam) je organizam čiji je genetski materijal promjenjen primjenom tehnika za genetsko modificiranje. Tim tehnikama se uzimaju DNK molekule iz raznih izvora, te se sjedinjuju tj stvara se nova molekula da bi se stvorili novi geni. Tako novo nastali DNK se tada prenosi u organizam, dajući mu nova, modificirana svojstva.Program za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) i Fond za globalni okoliš (GEF) potpisao je s Vladom Republike Hrvatske ugovor o sporazumu u veljači 2003. za projekt “Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti u Republici Hrvatskoj”.

Glavni zadatak ovoga projekta jest uspostava zakonodavnog i administrativnog sustava koji će omogućiti provođenje Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, te u taj proces uključiti javnost.

Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (CPB) međunarodni je sporazum koji pravno obvezuje svoje potpisnike i regulira međudržavno ili prekogranično kretanje živih modificiranih organizama (enlg. Live Modified Organisms – LMO).

Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) stupila je na snagu 29. prosinca 1993. godine. Ta konvencija temeljni je međunarodni sporazum koji se bavi pitanjima biološke raznolikosti.

Ona zemljama članicama osigurava opsežan i cjelovit pristup u očuvanju biološke raznolikosti, održivo korištenje prirodnih dobara te omogućuje pravednu i jednakomjernu podjelu dobrobiti proizašlih iz iskorištavanja genskog bogatstva.

Pojam biološke sigurnosti odnosi se na potrebu zaštite okoliša i zdravlja ljudi od mogućih štetnih posljedica proizvoda moderne biotehnologije.

U isto vrijeme priznaje se velik potencijal moderne biotehnologije u unapređenju ljudskog blagostanja preko poljoprivrede, zaštite zdravlja ljudi i podmirenja potreba za hranom.

Konvencija o biološkoj raznolikosti jasno prepoznaje ovaj dvostruki aspekt moderne biotehnologije te stoga, s jedne strane, omogućuje pristup i prijenos tehnologija, uključujući i biotehnologiju.

One su važne za zaštitu i održivo korištenje biološke raznolikosti, a s druge strane, odgovorne za razvoj odgovarajućih procedura koje će pojačati sigurnost korištenja biotehnologije.

No comments