Earth Run: Razvoj projekta

Projekt koji odrasta
Budućnost projekta Earth Run

Širom svijeta održavati će se ultramaratonske utrke u kojima će maratonci trčanjem povezivati nacionalne parkove.Širom svijeta održavati će se ultramaratonske utrke u kojima će maratonci trčanjem povezivati nacionalne parkove odnosno parkove prirode, pritom prolazeći kroz ekološki istaknuta područja (područja izuzetnih vrijednosti, posebno zagađena područja i sl.). Trka će se održavati na dva nivoa:

  1. postojati će trka osovina – trčati će je međunarodni tim maratonaca, a ruta će biti određena na način da obuhvati nacionalne parkove što je moguće više zemalja uključenih u projekt.
  2. održavati će se regionalne utrke – održavati će se istovremeno u svim zemljama odnosno regijama (u budućnosti ćemo nastojati da to budu dani oko svjetskog Dana Planeta Zemlje – 22. 04.). Rute će biti isplanirane na način da presijecaju državne granice, odnosno da se regionalne utrke susjednih zemalja spajaju na određenim lokacijama. Regionalne utrke uz naziv "Earth Run" mogu imati i lokalni naziv. Tako npr. lokalna trka u Hrvatskoj nosi naziv "Earth Run – Trka hrvatski nacionalni parkovi".
Planet Zemlja će organizirati glavnu – osovinsku trku te će koordinirati održavanje regionalnih trka. Osigurati će dovoljan broj uniformnih majica za trkače svih zemalja sudionica kao i drugi zajednički propagandni materijal. Za organizaciju lokalnih trka Earth Run, organizatori će pronaći partnersku organizaciju ili instituciju.

Earth Run natjecanje?

Zašto ne?

Logičan razvoj trke je i da se na jednoj, ultra dugačkoj ruti (npr. ruta prve trke), održava trka u formi natjecanja u nekoliko kategorija, npr. pojedinačno i ekipno (štafetno).

No comments